Przebudowa Placu Teatralnego w centralnej dzielnicy Mariupola (z rekonstrukcją Placu Сеntrаlnego), Маriuроl, obwód doniecki, Ukrаina

Plac Teatralnyw centralnej dzielnicy Mariupola na Ukrainie bierze udział w IV edycji European Award. Trwa proces kwalifikacji obiektów do wielkiego finału konkursu.

 

Inwestor: środki z budżetu miasta Mariupol

Wykonawca: Firma budowlana i handlowa “MIRA” Sp. z o.o., Mariupol, obwód doniecki, Ukraina

Projektant / architekt: Prywatne przedsiębiorstwo „Di-Line”, Milevskaya Oksana Anatolivna, Zaporoże, region Zaporoże, Ukraina

 

Brak możliwości komentowania