EA z patronatem Asocjacji Miast Ukrainy

“Europejska Nagroda” ma kolejny sukces. Asocjacja Miast Ukrainy (nadal AMU) od 4 kwietnia b.r. przyjęła Patronat nad International Construction Contest „European Award” w Ukrainie.
Asocjacja jest ważnym ogniwem, działającym w obrębie wspierania przedsiębiorczości oraz stymulowania współpracy pomiędzy Ukrainą, Polską i UE. Rozwój gospodarki oraz modernizacja miast, budownictwo, architektura, ochrona narodowego dziedzictwa materialnego znajdują się w obszarze szczególnej uwagi AMU. Nasza inicjatywa świetnie wpisuje się w zakres powyższych działań. Mamy pełną świadomość, że życzliwość Prezesa Asocjacji Pana Oleksandra Słobożana dla idei Konkursu przełoży się wprost na jego popularność i wzrost rangi „Europejskiej Nagrody” na terytorium Ukrainy.

Brak możliwości komentowania