Siódme uroczyste spotkanie Kapituły Konkursu

Siódma Uroczyste Zgromadzenie Kapituły Konkursu “European Award”
Seminarium „Architektura bez barier – Dostosowanie przestrzeni dla seniorów”

Siódma uroczyste zgromadzenie Kapituły Konkursu “European Award” oraz towarzyszące mu seminarium pt. “Architekturabez barier – dostosowanie przestrzeni dla seniorów”odbyła się w dniach 17-18 stycznia 2019 roku w Pałacu i Folwarku Łochów.
Spotkanie i seminarium odbyły się z inicjatywy Stowarzyszenia Ochrony Narodowego Dziedzictwa Materialnego.

Uczestnicy seminarium:
– Paweł Ciećko, Główny Inspektor Ochrony Środowiska
– Przemysław Herman, zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Inwestycji i Rozwój
– Andrzej Konieczny, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych
– Grzegorz Malesiński, zastępca dyrektora Delegatury Urządu w Poznaniu
– Tomasz Maruszewski, zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
– Michał Pelczarski, dyrektor Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw osób niepełnosprawnych
– Alexander Baranowskiego, koordynator projektu, Krajowy Związek Ukraińskich Architektów
– Olena Onyshchenko, redaktor naczelny, ukraiński magazyn informacyjny i analityczny

– dr hab. Inż. łuk. prof. PK Andrzej Gaczoł, Politechnika Krakowska
– prof. dr hab. Inż. Marek Iwański, Politechnika Świętokrzyska
– dr inż. Krzysztof Kaperczak, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
– dr hab. Inż. prof. MS. Maciej major, Politechnika Częstochowska
– Prof. dr Anatolija Kovrov, Rektor, Odessa Państwowej Akademii Budownictwa i Architektury
– Prof. dr Vladimir Osadchii, Odessa Państwowej Akademii Inżynierii Lądowej i Architektury
– prof. ndzw. dr hab. Inż. Barbara Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
– prof. Janusz Rymsza, Instytut Badawczy Dróg i Mostów
– prof. nadz. dr hab. Inż. łuk. Marek Wysocki, Politechnika Gdańska

Seminarium ma na celu podnosienie świadomości o potrzebie rozwoju architektonicznego i adaptacji w celu zwiększenia możliwości dla osób niepełnosprawnych i starszych.

Podczas seminarium zaprezentowano aktualne zmiany w architekturze, projektowaniu i budowie przestrzeni przeznaczonej dla osób starszych i osób niepełnosprawnych. Informacja została przedstawiona z punktu widzenia profesorów, architektów, inwestorów, firm budowlanych i lokalnych administracji rządowej.

 

Galeria:

Brak możliwości komentowania