Stwórzmy klimat architektury bez granic – 6. edycja Seminarium „Architektura bez Barier”

Seminarium na temat „Rewitalizacji przestrzeni publicznej – Architektura bez barier” odbyło się w ramach Kapituły Międzynarodowego Konkursu Budownictwa ”European Award”. Spotkanie odbyło się w pałacu w Janowie Podlaskim.

Podczas seminarium omówiono tematy  projektowania uniwersalnego, najnowsze plany i zamiary PFRON, kwestię leśnictwa bez barier, wkładu uniwersytetów w upowszechnianiu idei projektowania uniwersalnego, problemy adaptacji zabytkowych obiektów użyteczności publicznej do potrzeb osób niepełnosprawnych. Omówiono także jak innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne i technologiczne wpływają na tworzenie przyjaznego miejsca dla każdego.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim naszym gościom za przybycie, zaangażowanie i ciekawe wystąpienia na 6. edycji uroczystego spotkania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brak możliwości komentowania