Przebudowa drogi w Płocku

Przebudowa drogi w Płocku, Polska.

Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 5205W w Płocku został zrealizowany w 2017 roku.

Firmy zaangażowane:

– Inwestor – Zarząd Dróg Powiatowych w Płocku

– Wykonawca – Przedsiębiorstwo Robót, Drogowych Sp. z oo, Lipno

– Projektant – Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Dąbrowski, Stara Biała

 


Zdjęcia odnowionego obiektu przed i po:

Przed renowacją po renowacji
  

Brak możliwości komentowania