„Modernizacja Roku – European Award” zaprasza na seminarium w Janowie Podlaskim, styczeń 2018

Drodzy Laureaci!

Za chwilę już tradycyjnie spotkamy się razem z okazji zjazdu Kapituły Konkursu 18-19 stycznia na Zamku Janowie Podlaskim. Podczas 6. edycji seminarium zostaną omówione tematy „Rewitalizacji przestrzeni publicznej – Architektura bez barier”. W seminarium weźmie udział wielu ciekawych gości z fascynującymi przemówieniami.
Mamy zaszczyt gościć: p. Anitę Oleksiak – Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, p. Dorotę Habich – Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, p. Jacka Zadurę – Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, p. Janusza Rymszę – Zastępcę Dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, p. Ludwika Węgrzyn Prezesa Związku Powiatów Polskich oraz inni liczni przedstawiciele naszych Patronów naukowych: Politechnika Łódzka, Politechnika Częstochowska, Białystocki Uniwersytet Technologiczny, Politechnika Śląska, Politechnika Krakowska.
Nadal istnieje możliwość zgłoszenia się do seminarium: Zgloszenie_kapitula2018

 

Brak możliwości komentowania